НАГРАДИ „ЗЛАТЕН КУКЕРИКОН“ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ХУМОРА И САТИРАТА В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР

Награди Кукерикон

Номинации 2023