Победител

Борислав Чакринов

Номинация: Специална награда

Театър: Извънредна награда за значим принос

Победител

Извънредна награда за значим принос в развитието на Сливенския драматичен театър, ТеатърСофия“, Сатиричния театър, Народния театър, за създаването на Малък градскитеатърЗад канала“ и дългогодишното успешно ръководене на Бургаския драматичентеатър изразяваме своята почит към Борислав Чакринов

Борислав Чакринов

Номинация: Специална награда

Театър: Извънредна награда за значим принос

Извънредна награда за значим принос в развитието на Сливенския драматичен театър, ТеатърСофия“, Сатиричния театър, Народния театър, за създаването на Малък градскитеатърЗад канала“ и дългогодишното успешно ръководене на Бургаския драматичентеатър изразяваме своята почит към Борислав Чакринов