Колко е важно да бъдеш сериозен

Номинация: Спектакъл

Театър: Режисьор: Антон Угринов / ДТ „Н.Й. Вапцаров“, Благоевград

кукерикон
Пускане на видеото

„Колко е важно да бъдеш сериозен“ („The Importnace of Being Earnest“) би могло да бъде преведено също и като „Колко е важно да бъдеш искрен, откровен“, защото думата „earnest“ има двойнствен смисъл. Именно това е и едрата тема, която ни занимаваше в репетициите – способността на човек да съжителства с истината или по-скоро липсата на тази способност. Последиците, произтичащи от ходовете на героите, които са верни на принципа, че лъжата винаги е за предпочитане пред истината, ги вкарва в интересни и парадоксални сюжети и прави тази пиеса истинско проникновение за човешката природа.

Автор: Оскар Уайлд

Превод: Красимира Тодорова
Режисьор: Антон Угринов
Сценография: Ванина Цандева
Музика: Калин Николов

Участват: Нено Койнарски, Йордан Ангелов, Мариана Бонева,
Албена Чобанова, Жанет Керанова, Аладин Алиибрахим,
Кънчо Кънев, Теодор Куков

Колко е важно да бъдеш сериозен

Номинация: Спектакъл

Театър: Режисьор: Антон Угринов / ДТ „Н.Й. Вапцаров“, Благоевград

„Колко е важно да бъдеш сериозен“ („The Importnace of Being Earnest“) би могло да бъде преведено също и като „Колко е важно да бъдеш искрен, откровен“, защото думата „earnest“ има двойнствен смисъл. Именно това е и едрата тема, която ни занимаваше в репетициите – способността на човек да съжителства с истината или по-скоро липсата на тази способност. Последиците, произтичащи от ходовете на героите, които са верни на принципа, че лъжата винаги е за предпочитане пред истината, ги вкарва в интересни и парадоксални сюжети и прави тази пиеса истинско проникновение за човешката природа.

Автор: Оскар Уайлд

Превод: Красимира Тодорова
Режисьор: Антон Угринов
Сценография: Ванина Цандева
Музика: Калин Николов

Участват: Нено Койнарски, Йордан Ангелов, Мариана Бонева,
Албена Чобанова, Жанет Керанова, Аладин Алиибрахим,
Кънчо Кънев, Теодор Куков