НАГРАДИ „ЗЛАТЕН КУКЕРИКОН“ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ХУМОРА И САТИРАТА В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР