Мая Бежанска

Номинация: Женска роля - „Лилиом  Легенда за любовта“

Театър: ДТ „С. Огнянов“ Русе

кукерикон
Пускане на видеото

Мая Бежанска за ролята  на Г-жа Мускат  в постановката „Лилиом  Легенда за любовта“ от Ференц Молнар, ДТ „С. Огнянов“ Русе

Мая Бежанска

Номинация: Женска роля - „Лилиом  Легенда за любовта“

Театър: ДТ „С. Огнянов“ Русе

Мая Бежанска за ролята  на Г-жа Мускат  в постановката „Лилиом  Легенда за любовта“ от Ференц Молнар, ДТ „С. Огнянов“ Русе