Победител

Нина Димитрова

Номинация: Цялостно творчество

Театър: Театър „Кредо“

Победител

Нина Димитрова за трите творчески десетилетия на Театър „Кредо“

Нина Димитрова

Номинация: Цялостно творчество

Театър: Театър „Кредо“

Нина Димитрова за трите творчески десетилетия на Театър „Кредо“