Победител

Руслан Мъйнов

Номинация: Мъжка роля

Театър: ДТ „А. Будевска“ Бургас

Победител

Руслан Мъйнов за ролите му в постановката „Градска легенда“ от Алексей Клас в ДТ „А. Будевска“ – Бургас

Руслан Мъйнов

Номинация: Мъжка роля

Театър: ДТ „А. Будевска“ Бургас

Руслан Мъйнов за ролите му в постановката „Градска легенда“ от Алексей Клас в ДТ „А. Будевска“ – Бургас