Етикет Дебют Млада надежда

Николай Кенаров / Млада надежда

Николай Кенаров

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на…