НАГРАДИ „ЗЛАТЕН КУКЕРИКОН“

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ХУМОРА И САТИРАТА
В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР

Номинации 2023